Blodad Tand

Odontologiska intryck, vardagliga uttryck, bestående avtryck. 

Sveriges första odontologiska intervjupodcast skapad av och med Nicole Winitsky, övertandläkare i protetik vid Folktandvården Eastmaninstitutet i Stockholm och doktorand vid Karolinska institutet.

Blodad Tands syfte är att på ett lättillgängligt sätt sprida odontologisk kunskap till så många som möjligt inom den odontologiska världen. Den riktar sig till alla yrkeskategorier och branschfolk inom tandvården.


Genom digitalt lärande ämnar podcasten bidra till fortbildning samt väcka intresse till fördjupning inom de ämnesområden som diskuteras. Podcastformatet ger möjlighet att vid valfritt tillfälle, utan kostnad kunna lyssna till samtal med experter inom olika områden.

 

Vi hoppas att detta skall ge lyssnarna ideer till förbättring och utveckling i sin odontologiska vardag.

 

Sedan sommaren 2018 är Blodad Tand samverkanspartner till  Svenska Tandläkare-Sällskapet

Senaste

Nyheterna
  • Spotify Social Ikon
  • iTunes Social Ikon

Så tycker våra

1-10 poäng där 10 = utmärkt

Blodad tand är ett tidsenligt initiativ att kommunicera ut till branschen men ökar också det allmänna medvetandet om tandvård ute i samhället.

Anna Hajati

Rikstämman 2019

37. Anders Hansen, betthöjning, framtänder och sköterska on fire

Riksstämman 2019 levererade så många bra föreläsningar och diskussioner kring olika ämnen.

Nästkommande avsnitt ger er en tillbakablick på en del av det som diskuterades där. Ni kommer att gillade det!