top of page

Panelen består av:

  • Chaim Zlotnik- Ordförande tandläkarförbundet

  • Peter Lundholm- Sakkunnig inom Oral hälsa och tandvård, Socialstyrelsen

  • Bodil Lund, Ordförande i tandvårdsstrama och Professor vid Universitetet i Bergen.

  • Mikael Zimmerman-Tandläkare och docent. Expert på Hygien inom tandvården

  • Yvonne Nyblom, Ordförande Hygienistföreningen

  • Olle Sahlin, Ordförande Tandteknikerförbundet

  • Lars Olsson, Näringspolitisk chef på Privattandläkarna.

  • Anders Jonsson, Kvalitetschef Tandläkare Praktikertjänst.

  • Marie Udén, Ordförande Svenska Tandsköterskeförbundet 

  • Lars Sjödin, Försäkringsodontologisk koordinator, Försäkringskassan

bottom of page