top of page

Avsnitt 52. Våldsutsatta patienter i tandvården


Anna Jinghede från avsnitt 51 berättar om hur vi inom tandvården skall tänka och agera kring de patienter som vi möter i tandvården som är utsatta för våld i sin närhet. Här kan vi verkligen göra en insats genom att agera på rätt sätt.


lyssna här:

https://instabio.cc/blodadtandComments


bottom of page